About

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013



 
Ngày 18/6/2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Bộ luật Lao động 2012 sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/5/2013. Luật Công đoàn cũng được Quốc hội thông qua với nhiều sửa đổi, bổ sung mới.
 Các văn bản mới quan trọng khác cũng đươc ban hành như:; Nghị định 43/2013/NĐ-CP ngày 10-05-2013 Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn ; Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10-05-2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động; Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10-05-2013 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; Nghị định 46/2013/NĐ-CP ngày 10-05-2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động; Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14-05-2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương; Nghị định 50/2013/NĐ-CP ngày 14-05-2013 Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên …; Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14-05-2013 Quy định chế độ tiền lương; thù lao, tiền thưởng … trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu,...Để giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân kịp thời nắm bắt được những quy định mới nói trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:
 HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013 CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, AN TOÀN VỆ SINH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP  LAO ĐỘNG Nội dung cuốn sách gồm các phần quan trọng sau:Phần I. Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn mới ;Phần II. Quy định mới về lao động, việc làm, an toàn lao động, hợp đồng lao động ;Phần III. Chế độ, chính sách mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; Phần IV. Chế độ, chính sách mới về bảo hiểm y tếPhần V. Chế độ tiền lương mới và các văn bản hướng dẫn thực hiện;Phần VI. Chế độ phụ cấp, trợ cấp, nghỉ phép năm;Phần VII. Tăng lương tối thiểu 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;Phần VIII. Các Nghị định mới nhất hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động
 Sách được in với hình thức đẹp,         khổ 20x28,                Gi: 325.000 đ/ cuốn
Add to Cart More Info

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 - CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM

  BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 - CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT.
      Ngày 18/6/2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Bộ luật Lao động 2012 sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/5/2013. Bộ luật Lao động sửa đổi được nhiều người quan tâm với những quy định tiến bộ về tuổi nghỉ hưu, mức lương tối thiểu, chế độ nghỉ thai sản, tiền làm thêm giờ và số giờ làm thêm của người lao động. Luật Công đoàn cũng được Quốc hội thông qua với nhiều sửa đổi, bổ sung mới. 
Các văn bản mới quan trọng khác cũng đươc ban hành như: NĐ số 17/2013/NĐ-CP ngày 19-02-2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, NĐ 36/2013/NĐ-CP ngày 22-04-2013 Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;NĐ 29/2013/NĐ-CP ngày 08-04-2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;  TTLT 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08-3-2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập; TT 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30-01-2013 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;...
Để giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân kịp thời nắm bắt được những quy định mới nói trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:
 
Nội dung cuốn sách gồm các phần quan trọng sau:
Phần I. Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn mới ;
Phần II. Quy định mới về lao động, việc làm, an toàn lao động, hợp đồng lao động;
Phần III. Chế độ, chính sách mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;
Phần IV. Chế độ, chính sách mới về bảo hiểm y tế;
Phần V. Chế độ tiền lương mới và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
Phần VI. Chế độ phụ cấp, trợ cấp, nghỉ phép năm;
Phần VII. Tăng lương tối thiểu 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Chi tiết liên hệ:0978 718 705
Add to Cart More Info

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ ANH - VIỆT - HOA

PHẦN I: Bộ luật lao động được quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18-6-2012: THAY ĐỔI TOÀN BỘ TỪ 198 ĐIỀU CŨ THÀNH 242 ĐIỀU MỚI hướng dẫn chi tiết thi hành. 
 

Theo Bộ luật lao động ngày 18-6-2012 thì  tiền lương làm thêm giờ của người lao động không quá 50% số giờ làm việc chính thức trong 1 ngày, trong trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày; không quá 30 giờ trong 1 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 1 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 1 năm.

Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng.

Mức lương tối thiểu, giờ làm thêm, thời gian nghỉ thai sản, thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu; thỏa ước lao động tập thể vô hiệu… và bổ sung thêm 43 điều mới. Đó là những nội dung được Quốc hội xem xét sửa đổi Bộ Luật Lao động kỳ này

PHẦN II: CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG BẢO HIỂM Y TẾ - BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2012

PHẦN III: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

PHẦN IV: CHÍNH SÁCH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI


SÁCH ĐẸP, DÀY 500 TRANG, KHỔ A4, GIÁ BÁN: 325.000 
Chi tiết liên hệ: 0978 718 705
Add to Cart More Info

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 SONG NGỮ ANH – VIỆT

Ngày 10 tháng 5 năm 2013 Chính phủ đã cho ban hành cụ thể đầy đủ các thông tư và nghị định mới nhất nhằm hướng dẫn chi tiết thi hành bộ luật lao động 2013 và chính thức được áp dụng ngày 1.7.2013. Nhằm giúp doanh nghiệp có tài liệu tra cứu mới nhất về chế độ người lao động, chế độ thai sản, tiền lương, trợ cấp , y tế, thai sản…một cách chi tiết và chính xác nhất, Nhà xuất bản Lao Động – Xã Hội cho xuất bản cuốn sách:

NỘI DUNG GỒM CÓ 10 PHẦN:
ü  Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động Ban hành 10/05/2013

ü  Nghị định 43/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ban hành 10/05/2013

ü  Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động Ban hành: 10/05/2013

ü  Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động Ban hành 10/05/2013

ü  Nghị định 41/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công Ban hành: 08/05/2013

ü  Thông tư 52/2013/TT-BTC hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 03/05/2013

ü  Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
ü  01/03/2013
ü  Thay đổi chế độ thai sản theo bộ luật lao động.

ü  Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang Ban hành: 19/02/2013
ü  … và rất nhiều thông tư nghị định mới khác hướng dẫn thi hành chính thức bộ luật lao động 2013 áp dụng 1.7.2013.
SÁCH ĐẸP, DÀY 464 TRANG, KHỔ 20X28 BÌA MỀM. GIÁ: 350.000Đ/1 CUỐN.

Chi tiết liên hệ: 0978 718 705
Add to Cart More Info

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ VIỆT - ANH 2013

Ngày 10 tháng 5 năm 2013 Chính phủ đã cho ban hành cụ thể đầy đủ các thông tư và nghị định mới nhất nhằm hướng dẫn chi tiết thi hành bộ luật lao động 2013 và chính thức được áp dụng ngày 1.7.2013. Nhằm giúp doanh nghiệp có tài liệu tra cứu mới nhất về chế độ người lao động, chế độ thai sản, tiền lương, trợ cấp , y tế, thai sản…một cách chi tiết và chính xác nhất, Nhà xuất bản Lao Động – Xã Hội cho xuất bản cuốn sách:
 
 Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động Ban hành 10/05/2013
 
  Nghị định 43/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ban hành 10/05/2013
 
 Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động Ban hành: 10/05/2013
  Nghị định 46/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tranh chấp lao động Ban hành 10/05/2013
 
 Nghị định 41/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công Ban hành: 08/05/2013
 
 Thông tư 52/2013/TT-BTC hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 42/2012/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 03/05/2013
 
  Thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
  01/03/2013
Thay đổi chế độ thai sản theo bộ luật lao động.
 
 Nghị định 17/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang Ban hành: 19/02/2013
 … và rất nhiều thông tư nghị định mới khác hướng dẫn thi hành chính thức bộ luật lao động 2013 áp dụng 1.7.2013.
SÁCH ĐẸP, DÀY 464 TRANG, KHỔ 20X28 BÌA MỀM. GIÁ: 350.000Đ/1 CUỐN.
Chi tiết liên hệ: 08.6651 5070 – 0978 718 705
Add to Cart More Info