About

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 
Ngày 18/6/2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Bộ luật Lao động 2012 sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/5/2013. Luật Công đoàn cũng được Quốc hội thông qua với nhiều sửa đổi, bổ sung mới.
 Các văn bản mới quan trọng khác cũng đươc ban hành như:; Nghị định 43/2013/NĐ-CP ngày 10-05-2013 Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn ; Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10-05-2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động; Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10-05-2013 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; Nghị định 46/2013/NĐ-CP ngày 10-05-2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động; Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14-05-2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương; Nghị định 50/2013/NĐ-CP ngày 14-05-2013 Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên …; Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14-05-2013 Quy định chế độ tiền lương; thù lao, tiền thưởng … trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu,...Để giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân kịp thời nắm bắt được những quy định mới nói trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:
 HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013 CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, AN TOÀN VỆ SINH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP  LAO ĐỘNG Nội dung cuốn sách gồm các phần quan trọng sau:Phần I. Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn mới ;Phần II. Quy định mới về lao động, việc làm, an toàn lao động, hợp đồng lao động ;Phần III. Chế độ, chính sách mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; Phần IV. Chế độ, chính sách mới về bảo hiểm y tếPhần V. Chế độ tiền lương mới và các văn bản hướng dẫn thực hiện;Phần VI. Chế độ phụ cấp, trợ cấp, nghỉ phép năm;Phần VII. Tăng lương tối thiểu 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;Phần VIII. Các Nghị định mới nhất hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động
 Sách được in với hình thức đẹp,         khổ 20x28,                Gi: 325.000 đ/ cuốn
Add to Cart

0 nhận xét:

Đăng nhận xét